Κλιματική Αλλαγή

Άλλαξε. Αν όχι σήμερα. Πότε;

Η κλιματική αλλαγή αφορά τις μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που επεκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Οφείλεται είτε στην κλιματική μεταβλητότητα που προκαλείται από φυσικά αίτια (όπως οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές, οι σεισμοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις) είτε στην άμεση ή έμμεση ανθρώπινη δραστηριότητα (όπως η υπερκατανάλωση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και η αποψίλωση των δασών).

Από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα ο πληθυσμός της γης διπλασιάστηκε και η οικονομική ανάπτυξη ήταν εκρηκτική για αρκετές χώρες. Όμως το φυσικό περιβάλλον υποβαθμίστηκε και ενισχύθηκε η ανισορροπία μεταξύ των χωρών του αναπτυγμένου και του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Η βαριά βιομηχανία όλο αυτό το διάστημα λειτουργούσε κυρίως μέσω της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Με αποτέλεσμα να διαχέονται στην ατμόσφαιρα αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), τα οξείδια του αζώτου (N2O) και οι χλωροφθοράνθρακες (CFC). Όλα αυτά τα αέρια, μαζί με το όζον (O3), όταν συγκεντρώνονται σε μεγάλες μάζες προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου με συνέπεια τη συχνότερη έξαρση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, από τα τέλη του 19ου αιώνα έως σήμερα, η εξέλιξη και ανάπτυξή της στηρίχθηκε στους κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζίνη-πετρέλαιο-αέριο). Το 1991 εισήχθη η υποχρεωτική χρήση καταλύτη για τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Ακολούθησε το DPF (φίλτρο μικροσωματιδίων πετρελαίου) το 2009 και το GPF (φίλτρο μικροσωματιδίων βενζίνης) με το EURO 6d.

Μετά το 2010 τα πράγματα άρχισαν να εξελίσσονται με ταχύτερους ρυθμούς. Η παγκόσμια πίεση για τη μείωση των εκπομπών ρύπων (CO2 και N2O κυρίως) ήταν τεράστια. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια τάση για υβριδικές μηχανές με παράλληλη έρευνα και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τότε ιδρύθηκε και η TESLA, η οποία ανέδειξε την επιλογή της ηλεκτροκίνησης. Μια επιλογή που έχει γίνει μόδα σήμερα για οχήματα παντός τύπου. Από πατίνια έως τρένα! Έχουν πει όμως οι κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου την τελευταία τους λέξη; Είναι πραγματικά το μέλλον της αυτοκίνησης η ηλεκτροκίνηση; Μήπως υπάρχουν κι άλλες εναλλακτικές μορφές ενέργειας που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν;


Η BEDA ΑΒΕΕ παρακολουθεί, για περισσότερα από 50 χρόνια, στενά τις εξελίξεις.

Είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που κατασκεύασε το 2000 καταλυτικό μετατροπέα υψηλής περιεκτικότητας σε ευγενή μέταλλα. Τα ευγενή μέταλλα (Λευκόχρυσος, Παλλάδιο, Ρόδιο) χρησιμοποιούνται ευρέως σε καταλύτες και DPF και αποσκοπούν σε μια εκπομπή ρύπων πιο φιλική προς το περιβάλλον. Η Εταιρεία μας έχει προβεί σε στρατηγικές συνεργασίες με τα καλύτερα εργοστάσια του κόσμου σ’ αυτόν τον τομέα. Πραγματοποιεί δε, στις εγκαταστάσεις της, αναγέννηση καταλυτών και DPF με υπερσύγχρονα μηχανήματα. Με όφελος και για τον πελάτη αλλά και για το περιβάλλον. Η ορθή και τακτική συντήρηση του οχήματός σας και η αναγέννηση ή αλλαγή, εφόσον χρειαστεί, του καταλύτη ή του DPF οδηγεί σ’ ένα περιβάλλον πιο πράσινο, σ’ έναν ουρανό πιο καθαρό! Η BEDA ΑΒΕΕ ρίχνει όμως και μια ματιά στο μέλλον. Και είναι πάντα έτοιμη να καινοτομήσει με την κατάλληλη ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, ώστε να συνεχίσει να σας δίνει την ώθηση που χρειάζεστε…

Follow us:

scroll up